Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Bogaert

Leireken 132

1785 Merchtem

Hoofdapotheker: Caroline Bogaert

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0758.959.573

Machtigingsnummer APB: 235304

Telefoonnummer: 052 37 18 45

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.